Checklist keuze van de preventiemedewerker voor OR of PVT .

Beschikt de (aanstaande) preventiemedewerker over: zelfinzicht en de bereidheid zich te ontwikkelen meer dan adequate kennis over de arbeidsrisico’s in de eigen organisatie een duidelijke visie op gezond, veilig en plezierig werken focus op ontwikkeling van medewerkers en duurzame inzetbaarheid enthousiasme en iemand die pro-actief open, laagdrempelig en zichtbaar is het vermogen om energiegevend te … Lees verder

Oordelen of oor-delen? Hoe steun jij bij stress en werkdruk?

Oordeel je of deel je je oor met OplossingsKracht? Wat doe je nou echt als preventiemedewerker? Hoe reageer jij op medewerkers die klagen over werkstress en werkdruk? Geen steun. In sommige organisaties uiten medewerkers hun klachten over werkdruk en hun stresssignalen bij het management, HRM, de preventiemedewerker, de OR of bij het team. Er wordt geoordeeld: … Lees verder

De preventiemedewerker als bezige bij!   

Werd in 2007 de preventiemedewerker nog “de spin in het web” genoemd dan kunnen we nu mijns inziens beter gaan spreken van “de preventiemedewerker als bezige bij” De preventiemedewerkers zal zijn dienstverlening zo in moeten richten dat zowel de medewerker centraal staat als een gezonde bedrijfsvoering.  Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het … Lees verder

Voorkom werkstress zet een collegiale coach, werkstresscoach in.

Sociale steun als boost voor werkplezier en als buffer tegen werkstress. Organisaties doen er goed aan om meer aandacht te hebben voor het vergroten van het werkplezier. Juist vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid is de werksfeer, waardering, je gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden van groot belang.  Preventiemedewerker leg de nadruk op amplitie en … Lees verder

Preventiemedewerker verplicht?

“Ja” is het korte antwoord op de vraag: “is een preventiemedewerker verplicht voor organisaties?.  Ja, het is verplicht om iemand, met kennis en vaardigheden, aan te stellen tot preventiemedewerker.  Moeten we een preventiemedewerker aanstellen of willen we een preventiemedewerker aanstellen? That’s the question!  Een goede preventiemedewerker is niet van het “moeten” wel van het “echte … Lees verder

Werkdruk en het gevaar van loyaliteit aan de taak.

In de Volkskrant van 21 juni neemt hoogleraar Strategisch Human Resource Management Paul Boselie van Universiteit Utrecht het op voor het tevredenheidsonderzoek. Volgens hem zijn de vragen actueler dan ooit, omdat ze ook gaan over betrokkenheid, werkdruk, bevlogenheid en stress. ‘Stel dat een afdeling hoog scoort op loyaliteit, maar ook op werkdruk. Dan is dat … Lees verder

12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. … Lees verder

Duurzame inzetbaarheid en de veiligheidskundige anno 2035

Duurzame inzetbaarheid  Dit artikel is samengesteld op basis van inzichten uit interviews met dhr. P. Diehl, mevr. I. Bense, dhr. J. van Rijswijk en dhr. P. Gouweleeuw.  Auteur Mevr. Esther Koster, Juni 2017 Duurzame inzetbaarheid is een term die veiligheidskundigen vaak voorbij zien komen. Ook door arbodiensten is het een veelvuldig gebruikt begrip. Vooral sinds … Lees verder

Call Now Button