OplossingsKracht methode

Kansrijke gesprekken met OplossingsKracht
Samenwerking, energiegevend communiceren, coachen daar draait OplossingsKracht om. 
OplossingsKracht is persoonlijke ontwikkeling en een andere manier van denken, voelen, willen, verzinnen en doen. 

Communicatie, coaching en empowerment zijn dè professionele vaardigheden die je leert met OplossingsKracht. Dat is wat anders dan adviseren, spontaan reageren, het goed bedoelen.

Met het scoringsinstrument Positieve Gezondheid zet je de ander aan tot inzicht en het doel is meer veerkracht. Met het zelfmanagement- en empathiemodel OplossingsKracht maak je mensen bewust van hun denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht.

 Positieve Gezondheid met OplossingsKracht is je écht inleven in  anderen en de gewenste steun bieden.

De vier soorten steun, vier manieren van luisteren en reageren.
Analytische steun

Het onderzoek naar de feiten, de juiste vragen stellen bij het spinnenwebmodel Positieve Gezondheid , de 6 pijlers en verantwoordelijkheden in kaart brengen en overzicht bieden. Begrijpend luisteren, regie hebben in gesprekken, de hulpvrager ruimte geven en doorvragen op wat het betekent voor de ander.

Emotionele steun
De ander wijzen op het belang van zichzelf de juiste steun bieden. Het open en onderzoekend luisteren met echte aandacht. Inleven en aandacht voor de emoties. Ruimte bieden, begrip, erkenning, waardering. Waarderende gespreksvoering, bekrachtigen en empowerment.

Creatieve / innovatieve steun
Behoefte en belangen verhelderen. Visie hebben, toekomstgerichte doelen ontdekken met het model Positieve gezondheid. De win – win – win uitwerken met een energiegevend plan . Mensen betrekken en draagvlak creëren. Brainstormen over oplossingen en mogelijkheden. Energie krijgen en behouden.

Praktische steun
Samenwerken met en sociale steun in kaart brengen.Resultaatgerichte daadkracht, tempo, zorgen voor de benodigde acties, het maken van afspraken. Vergroten van de succeskans met realistische plannen.

De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht werd genomineerd als bewezen effectief
In 2014 werd de ontwikkelcyclus OplossingsKracht genomineerd door het ministerie van SZW en het Focal Point  in de ‘week van de werkstress’. OplossingsKracht als bewezen effectieve aanpak voor betere communicatie, stressaanpak en welbevinden. Inmiddels wordt dit gespreks- en coachmodel met succes in diverse organisaties toegepast.

Heb je belangstelling, een vraag of wil je aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in of stuur een mail naar . We reageren zo snel mogelijk. Heb je geen reactie van ons binnen 2 werkdagen? Soms komen mails in de spam terecht helaas bel 0651089862 Mail naar
* Graag invullen.
Het doel van dit bericht isGegevens deelnemer
Factuuradres
Algemene Leveringsvoorwaarden en Privacyreglement downloaden
Call Now Button