Masterclass Positieve Gezondheid Praktijkgericht

Wil je weten wat Positieve Gezondheid is en wat je ermee kan? 
Meld je aan bij de Masterclass Positieve Gezondheid van De PreventieCoach.

Wat is voor jou belangrijk, wat zou jij willen veranderen? 
Het concept PositieveGezondheid is een andere aanpak, een ‘ander’ gesprek met nadruk op wat iemand wil en kan.  In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.  Het gaat om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. 

Het concept Positieve Gezondheid werd in 2012 ontwikkeld door Machteld Huber. Positieve Gezondheid legt het accent op de eigen kracht van mensen om het beste uit hun leven te halen.

In deze Masterclass deelt De PreventieCoach haar kennis en ervaring met het  Scoringsinstrument Positieve Gezondheid.
In het kort krijg je inzicht in:

 • de meerwaarde van Positieve Gezondheid en het gesprek hierover
 • het begrijpend luisteren,
 • regie in het gesprek
 • empathie en de gewenste steun met OplossingsKracht

Je ontdekt in deze MasterClass Positieve Gezondheid met OplossingsKracht:

 • Met de Masterclass Positieve gezondheid krijg je overzicht van wat Positieve Gezondheid inhoudt.
 • De meerwaarde van op een andere manier het gesprek voeren.
 • Positieve Gezondheid met OplossingsKracht als aanpak om vraagstukken praktisch en oplossingsgericht samen op te pakken.
 • Dat de focus op een betekenisvol leven meer brengt dan de focus op ziekte en zorg.
 • De echte aandacht voor persoonlijke behoeften echt meer energiegevend is voor alle partijen.
 • Hoe verrassend het is als je krachtgericht communiceert en hoe weerstand veerstand wordt.
 • Hoe je de eigen regie, veerkracht en mogelijkheden stimuleert en bekrachtigt.
 • Je wordt je bewust hoe dit concept toe te passen is in je eigen organisatie. 

Voor Positieve Gezondheid zijn gespreks- en coachvaardigheden nodig om mensen in hun kracht te zetten.
Positieve Gezondheid, het spinnenwebdiagram brengt de mentale functies, spirituele dimensies, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren in kaart.
Het empathie-, coach- en gespreksmodel ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun” maakt je bewust van welke steun je biedt en hoe je de ander aan kan zetten tot zelfsteun en zelfcoaching. 

Onderwerpen masterclass Positieve Gezondheid:

– Wat houdt Positieve Gezondheid in.
– Het belang van amplitie en empowerment.
– Het op een andere manier voeren van het gesprek met je clienten, collega’s of patiënten.
– Maak kennis met het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber
– Leer meer over kwaliteit in gesprekken en het bieden van de gewenste steun met het empathie- en coachmodel OplossingsKracht.
– Het ontwikkelen van visie op duurzaam gezond, veilig en plezierig werken, amplitie en preventie.
– Het oplossen van knelpunten met Positieve Gezondheid en OplossingsKracht
– En nu de stap naar jouw organisatie en de gewenste verandering.

 

workshop positieve gezondheid en arbowet 2017

Overige informatie:
Duur Masterclass Positieve Gezondheid: 1 dagdeel en op maat.
Deze Masterclass Positieve Gezondheid wordt ondersteund met de APP Positieve Gezondheid, Zelfmanagement.
De opleidingen en trainingen worden gegeven op een schitterende locatie: Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk
De trainer Ingeloes Bense, De PreventieCoach OplossingsKracht
Neem voor in-company tarieven contact op  0651089862

Call Now Button