Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid: van klacht naar kracht!

Met ontwikkeling van IQ en EQ vul je je Accu

Je moet over een enorme hoeveelheid energie beschikken om het leven te kunnen pakken. Het model Positieve Gezondheid geeft inzicht waar energie te halen is. Positieve gezondheid gaat over empowerment, zelfmanagement en eigenaarschap.

Verleg de aandacht en draag bij aan levenskracht.
Zelf aan het stuur? We houden van energie en actie!
Positieve Gezondheid is een nieuwe definitie van gezondheid. Met een bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Maak mensen eigenaar en steun ze in het zoveel mogelijk eigen regie voeren.

Als gezondheid meer is dan alleen ziekte dan zijn er ook meerdere mogelijkheden om je beter te voelen. Het model Positieve Gezondheid is toepasbaar in de zorg, in het bedrijfsleven, in het sociale domein, waar dan ook.

Hoe werkt het scoringsinstrument Positieve Gezondheid?

  1. Mensen kunnen met het Spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid en welzijn ervaren.
  2. Met die uitkomsten voer je een ander gesprek. Wat is echt belangrijk? Wat zou is de gewenste verandering?
  3. Wat kunnen we verzinnen om de situatie te verbeteren?
  4. Wat is de gewenste praktische steun? Wie kunnen we vragen.

De 6 dimensies Positieve Gezondheid die bijdragen aan ‘gezondheidswelzijn” zijn:

  • Lichaamsfuncties : je gezond voelen, bewegen, fitheid.
  • Mentaal welbevinden: vrolijk zijn, concentreren, omgaan met verandering, jezelf accepteren.
  • Zingeving: zinvol leven, levenslust, blijven leren.
  • Kwaliteit van leven: genieten, lekker in je vel zitten, balans.
  • Meedoen: sociale contacten, erbij horen, samen leuke dingen doen.
  • Dagelijks functioneren: zorgen voor jezelf, kennis van gezondheid, kunnen werken
Scoringsinstrument Positieve Gezondheid 2018
Het  Institute For Positive Health heeft de volwassentool Positieve Gezondheid ontwikkeld èn de kindtool Positieve Gezondheid.

De dialoog bij Positieve Gezondheid met het gespreksmodel OplossingsKracht,
Met de uitkomst van de vragen over jouw Positieve Gezondheid kan de dialoog starten over inzicht, betekenis voor de ander, emoties, behoeften, oplossingen en daadkracht.

Positieve Gezondheid op het werk = Positieve Arbo.
Ook in organisaties gaat veel energie verloren doordat mensen niet het overzicht hebben, zichzelf te weinig kennen en niet alle krachten hebben ontwikkeld.  Amplitie is het versterken van medewerkers in hun vermogens om het leven aan te kunnen. Vergroot ook in organisaties de veranderkracht en vind oplossingen die energie geven.

In gesprek met elkaar!
Voer een ander gesprek.Hoe is het nu? Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Waar kijk je naar uit?
Samen hebben we meer verzinkracht en kunnen we met de gewenste steun de situatie veranderen.

Bespreek de gewenste steun en geniet van een goed gesprek.
Leer begrijpend en verbinden luisteren bij De PreventieCoach OplossingsKracht.

Gespreksvaardigheden Positieve Gezondheid met het Model OplossingsKracht
Voor kwaliteit in het gesprek Positieve Gezondheid neem contact op met De PreventieCoach

Call Now Button