Teamtraining Positieve Gezondheid en werkplezier

Vergroot je werkplezier met Positieve Gezondheid

In deze training gebruiken we het concept Positieve Gezondheid en ontdekken we wat medewerkers nodig hebben om vitaal te kunnen werken.  Je maakt kennis met het coach- en communicatiemodel  “OplossingsKracht voor de gewenste steun”. 
Hiermee leer je empathisch, pro-actief, oplossingsgericht en efficiënt samenwerken, zowel op de taak als op de relatie. In de training(en) leren medewerkers elkaar (er)kennen en ontdekken zij elkaars kwaliteiten.

Van Klacht naar Kracht  | Van weerstand naar veerstand
We leren je veilig luisteren zowel naar jezelf als naar de ander. Veiligheid is nodig om open je gedachten, gevoelens, behoeften en ideeën te durven delen met elkaar. Minder stress, minder ruis door begrijpend te luisteren. De dialoog zorgt ervoor dat medewerkers meer open staan en grip krijgen op hun werkplezier. Je herkent je automatische piloot in je reactie op anderen.  Met deze training maak je de stap naar energiegevende communicatie. Met elkaar leren we begrijpend luisteren en oor-delen, dat is wat anders dan oordelen. Daar knapt een organisatie echt van op. 

Vergroot de OplossingsKracht in jouw organisatie! 
Leer helder tactisch communiceren en empathisch navigeren in gesprekken. Je krijgt door deze training meer inzicht in diverse stijlen van communiceren, voelen, denken en handelen. Je biedt elkaar de gewenste steun: analytisch, emotioneel, creatief of praktisch. Met het model OplossingsKracht leer je om samen knelpunten op te lossen, handig voor effectief en efficiënt werkoverleg. Aan het professioneel oppakken van knelpunten en energiegevende communicatie draagt deze (team)training zeker bij.

In de training komt het volgende aan bod:

 • Je leert het spinnenwebmodel Positieve Gezondheid en jezelf kennen
 • Je ontdekt hoe je eigenaarschap kan nemen voor je eigen welbevinden en kwaliteit van leven.
 • Je krijgt inzicht in jezelf en anderen met het empathie- en communicatiemodel OplossingsKracht.
 • Je leert met elkaar knelpunten op te lossen en elkaar echt te helpen vanuit 4 soorten steun.
 • Je herkent denkstijlen, drijfveren en communicatievoorkeuren van jezelf en de ander.
 • Je ontdekt hoe je de stap kan maken van feedback naar feedforward.
 • Je leert sturen op resultaat met respect voor overeenkomsten en verschillen.
 • Je weet verwijten om te zetten naar belangen en behoeften, de angel in conflict(en) te (h)erkennen.
 • Je maakt een plan voor jezelf en voor het team om energie en werkplezier te behalen en te behouden
 • Je traint je denkkracht, je veerkracht, je wilskracht, je veranderkracht en je daadkracht. 
 • Je werkt vanuit de Win-Win-Win dat is denken vanuit goed voor de ik, goed voor de ander, goed voor het geheel.

Doelgroep en verwachtingen
Deze ontwikkelcyclus is speciaal ontwikkeld voor teams en organisatie-groei. Iedere medewerker (MBO-HBO-WO) is welkom wanneer je bereid bent om te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en je professionele vaardigheden te trainen. Wat ons inziens bijdraagt aan ontwikkeling is: optimisme, leergierigheid, een open blik naar de wereld, een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren. Vooraf aan de trainingen is altijd overleg met de contactpersoon om de extra aandachtspunten te bespreken. Uit ervaring weet ik dat ook medewerkers die niet zo’n zin hadden in ‘weer een training’, toch energie kregen van de trainingen met OplossingsKracht en Positieve Gezondheid. 

De duur van de training
Kies je voor deze training dan kies je voor een ontwikkelcyclus en dan raad ik minimaal 2 dagen aan van 10.00 – 16.00. Deze training is meer dan een cursus. Zelfinzicht, bewustwording, het oefenen van vaardigheden, echte gedragsverandering vraagt een tijdsinvestering. 

Groepsgrootte  
De groep bestaat bij voorkeur uit max 8 deelnemers.
Deze groepsgrootte draagt bij aan veiligheid van de groep en het tempo van ontwikkeling.

Locatie 
Wij nodigen je van harte uit om deze training te volgen op de locatie van De PreventieCoach. Teams ervaren dat het goed is om buiten de eigen organisatie zonder afleiding op een prachtige locatie samen te werken. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan kan de training natuurlijk ook op eigen locatie georganiseerd worden.

Certificaat 
Deelnemers ontvangen een certificaat van deze ontwikkelcyclus als ze werkelijk hun OplossingsKracht hebben vergroot.
Je maakt een contract met jezelf en gaat aan de slag met nieuw gedrag. Het effect is meer vitaliteit. 
We evalueren de trainingen. 

Meer weten, even sparren? Training op maat?
Neem contact op met Ingeloes Bense De PreventieCoach. Mail  

Call Now Button